Min IPv4-test: Hva er min IP-adresse?

Sjekk om du også har en IPv6-adresse.

Om My IPv4 Address.com

Dette nettstedet viser hva din nåværende IPv4-adresse er.

En IPv4-adresse, som står for Internet Protocol version 4, er en numerisk merkelapp som tildeles hver enhet som deltar i et datanettverk som bruker Internet Protocol for kommunikasjon. Disse tallene er vanligvis strukturert som fire sett med tall, adskilt av punktum.

Mens den globale forsyningen av IPv4-adresser går tom, forblir IPv4 den mest brukte og mest anerkjente versjonen av Internet Protocol. Utviklingen og implementeringen av dens etterfølger, IPv6, har imidlertid blitt igangsatt for å møte den økende etterspørselen etter IP-adresser.

Home / VPN: Skjul min IP / Privacy Policy / Mijn IPv6 / My IPv4 Address / My IPv6 Address / My IP Address Checker / VPN Detection / IP Webhosting / DevProblems / IP Geolocation by DB-IP

Vi kan tjene en provisjon for å bringe deg inn som kunde. Denne siden ble opprettet på engelsk og oversatt til andre språk, noe som kan føre til oversettelsesfeil. Vennligst ta dette i betraktning.