Kiểm tra IPv4 của tôi: Địa chỉ IP của tôi là gì?

Kiểm tra xem bạn có địa chỉ IPv6.

Về My IPv4 Address.com

Trang này hiển thị địa chỉ IPv4 hiện tại của bạn.

Địa chỉ IPv4, viết tắt của Giao thức Internet phiên bản 4, là một nhãn số được gán cho mỗi thiết bị tham gia vào một mạng máy tính sử dụng Giao thức Internet để truyền thông. Các số này thường được cấu trúc thành bốn tập hợp số, cách nhau bằng dấu chấm.

Mặc dù nguồn cung cấp địa chỉ IPv4 toàn cầu đang dần cạn kiệt, IPv4 vẫn là phiên bản được sử dụng rộng rãi nhất và được công nhận nhiều nhất của Giao thức Internet. Tuy nhiên, sự phát triển và triển khai của người kế nhiệm, IPv6, đã được bắt đầu để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về địa chỉ IP.

Home / VPN: Ẩn IP của tôi / Privacy Policy / Mijn IPv6 / My IPv4 Address / My IPv6 Address / My IP Address Checker / VPN Detection / DevProblems / IP Geolocation by DB-IP

Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi giới thiệu bạn làm khách hàng. Trang web này được tạo bằng tiếng Anh và dịch sang các ngôn ngữ khác, điều này có thể dẫn đến lỗi dịch thuật. Xin lưu ý điều này.